FOREDRAG & MUSIK

Hinnerup Sognegård på Ådalsvej 10 i Hinnerup er rammen om eftermiddagsmøder, højskoleaftener, filmaftener, fællessang og meget mere.

mange mennesker og en foredragsholder

EFTERMIDDAGS-MØDER

Eftermiddagsmøderne har en både diakonal, social, oplysende – gerne i retning af livsoplysende/livsforståelse – og netværksskabende funktion.

 

HØJSKOLEAFTENER

Højskoleaftenerne har et oplysende og kulturelt – gerne kristeligt – indhold.

FÆLLESSANGSCAFÉ

Sognepræsten og organisten inviterer til fællessangscafé i Hinnerup Sognegård. 
Den første lille time synges der nye salmer fra salmebogstillægget “100 salmer”, og efter kaffen er der frit valg til at synge andre nye salmer eller sange fra højskolesangbogen.
Vel mødt til et par sangglade timer.
Kaffe og kage kan købes for kr. 20,-
Alle er velkomne.

KONCERTER

I Kirken i Hinnerup prioriterer vi at afholde koncerter med lokalt islæt, i form af lokale kunstnere eller lign.

  • Julekoncert med Hinnerupkoret i Haldum Kirke
    8. december 2022  19:00 - 21:00

    Julekoncerten vilbyde på en bred vifte af julemusik.

  • Eftermiddagsmøde i Hinnerup Sognegård
    13. december 2022  14:00 - 16:00

    Anders Bonde ”Julens glæde – og smil…”                                                                                                                          Anders vil causere over julens og hverdagens dybder og smil i en munter form, der også vil efterlade noget til eftertanken.