KIRKEGÅRDENE

Til hver af de 3 kirker i pastoratet er der knyttet en kirkegård, som administreres fra kirkekontoret. Alle 3 kirkegårde tilbyder de samme muligheder for begravelse og bisættelse.

Der kan tilbydes mange former for begravelse og bisættelse med tilhørende gravsted:
– Kiste eller urnegravsted
– Fælles begravelsesplads for kister eller urner
– Plæne med plade til urner (1 – 2 urner) eller kiste
Kontakt ledende graver Peter Bo Nielsen på tlf. 2966 5329 eller [email protected] for at høre nærmere om mulighederne.

Når afdødes efterladte har truffet beslutning om begravelse/bisættelsesform, skal der tages stilling til, hvorledes fremtidig vedligeholdelse af gravstedet ønskes.
Et gravsted har en vis fredningstid, indenfor hvilket det ikke kan sløjfes. Følgende fredningstider gælder:
– Kistegravsteder for børn 0 – 10 år: 20 års fredningstid
– Kistegravsteder for personer over 10 år: 25 års fredningstid
– Urnegravsteder: 10 års fredningstid
Efter fredningstidens udløb kan man vælge at forlænge denne for 5 år ad gangen, alternativt at sløjfe gravstedet.
Sten til Plade i plæne har målene 40 x 60 x 6-8 cm.

I fredningsperioden skal gravstedet vedligeholdes. Man kan vælge selv at vedligeholde gravstedet, eller man kan træffe aftale på årsbasis om vedligeholdelse. Endvidere kan man tegne et 25 års legat for kistegravsteder eller et 10 års legat for urnegravsteder. Her betaler man een gang for alle for vedligeholdelse i den angivne periode. ved fællesbegravelses plads og plade med plæne, skal der tegnes legat.

Se prisliste 2020 for vedligeholdelsesaftaler samt for grandækning m.m. – gældende for alle kirkegårde i Favrskov Provsti.

Der er udarbejdet en fælles pleje- og vedligeholdelsesplan for de 3 kirkegårde i pastoratet. Formålet med planen er at få et ensartet plejeniveau på Grundfør, Haldum og Vitten kirkegårde.

Plejeplan_2017

Vedtaegter_Kirkegaarde_2018

BESØG PÅ KIRKEGÅRDEN
Bemandingen på kirkegården er tilpasset den aktuelle situation omkring Corona/Covid-19, og vi kan derfor ikke garantere det samme serviceniveau, som vi plejer.
Du bedes derfor som gæst og kunde venligst have forståelse for evt. manglende udplantning af forårsblomster og renholdelse af gravstedet.
Vær også opmærksom på følgende, når du besøger kirkegården:
• Overhold de Sundhedsstyrelsens råd og vejledninger – se opslag.
• Hold afstand til andre, og kontakt ikke kirkegårdens ansatte
TAK, FORDI DU VISER HENSYN
Vores graverteam tilbyder at lave grandækning af plade i plæne til kr. 200,- Hvis du i gransæsonen 20/21 har lyst til at få et plade i plæne gravsted grandækket, kontakt da ledende graver på tlf: 29 66 53 29.