KONTAKT

KIRKEKONTORET for Grundfør, Haldum og Vitten sogne
Tlf. 8691 1511 – [email protected]

Kirkekontoret har til huse i den gamle Grundfør Præstegård, Skolestien 2, Grundfør, 8382 Hinnerup. Åbningstid: Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 9 – 12.30. Tirsdag lukket

I de sidste 30 år har der ligget en sognegård centralt i Hinnerup. I 2013 blev der bygget en ny og tidssvarende sognegård.

UDLEJNING AF SOGNEGÅRDEN
Kontakt Hinnerup kirkekontor

Tlf. 8691 1511

KONTOR

Birgitte Nyborg Andreasen

KONTORLEDER

Tlf. 2027 5291
Mail: [email protected]
(kirkens administration)

Morten Ginge Bach

KIRKE- OG KULTUR MEDARBEJDER

Tlf. 2337 1711/8691 1511
Mail: [email protected]
(dåb, vielser og øvrige spørgsmål)

Lene Bruhn Mikkelsen

KORDEGN

Tlf. 8691 1511
Mail: [email protected]
(attester, navneændring og lign.)

Klik her for at sende sikker mail

PRÆSTER

Kjeld B. Nielsen

SOGNEPRÆST (KBF.)

Tlf. 6111 1235
Mail: [email protected]
Kirkekontoret, Skolestien 2,
Grundfør, 8382 Hinnerup
(Fri onsdag)

Klik her for at sende sikker mail

Eva Pedersen

SOGNEPRÆST

Tlf. 2327 1511
Mail: [email protected]
Kirkekontoret, Skolestien 2,
Grundfør, 8382 Hinnerup
Kun undervisning (Fri mandag)

Klik her for at sende sikker mail

Morten Krogh Nielsen

SOGNEPRÆST

Tlf. 2021 0198
Mail: [email protected] Kirkekontoret, Skolestien 2,
Grundfør, 8382 Hinnerup
(Fri mandag)

Klik her for at sende sikker mail

Iben Albeck

SOGNEPRÆST

Tlf. 8161 1932
Mail: [email protected]
Kirkekontoret, Skolestien 2,
Grundfør, 8382 Hinnerup

På barsel fra april 2021

Jakob Fink

SOGNEPRÆST

Tlf. 2967 0740
Mail: [email protected]
Kirkekontoret, Skolestien 2,
Grundfør, 8382 Hinnerup

Vikar for Iben Albeck

KIRKEGÅRDENE

Peter Bo Nielsen

LEDENDE GRAVER

tlf. 2966 5329
Mail: [email protected]
(Grundfør, Haldum og Vitten kirker)

Christian Kreiberg Møller

GRAVERMEDHJÆLPER

Tina Harbo

GRAVERMEDHJÆLPER

KIRKELIGE AKTIVITETER

Boyana Bjørn

ORGANIST

Tlf. 2349 1511
Mail: [email protected]

Marlene Ginge Bach

KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER

På barsel fra 18. november 2021 Tlf. Mail:

Nickie Bach Pedersen

KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER

Tlf. 2364 5883 Mail: [email protected] Barselsvikar

Mette Mejlgaard

SOGNEMEDHJÆLPER

Loovamae Vilev

KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER

Mail: [email protected]
Træffes bedst tirsdag, torsdag og fredag kl. 08.30 – 12.30

Thorkild Petersen

PEDEL

Rosa Vestergaard

VÆRTINDE

KIRKESANGERE

Bent Laursen
Karina Schwartz

ÉT MENIGHEDSRÅD FOR ALLE KIRKER

Hinnerup menighedsråd dækker Grundfør, Haldum og Vitten pastorat. Menighedsrådet består af 12 valgte medlemmer samt 3 præster.

Bent Engelbrecht

FORMAND OG FORMAND FOR BYGNINGSUDVALGET

Tlf. 2033 1989
E-mail: [email protected]
Vittenvej 16, 8382 Hinnerup

Kaj Ove Højgaard

KASSERER

Tlf. 2162 1848
E-mail: [email protected]
Birkhøjen 22, 8382 Hinnerup

Rikke H. Jensen

NÆSTFORMAND

Tlf. 3113 6132
E-mail: [email protected]
Tranevej 10, 8382 Hinnerup

Svend Aage Nielsen

KIRKEVÆRGE

Tlf: 2613 0342
[email protected]

Inger Bech

FORMAND FOR KIRKEGÅRDSUDVALGET

Tlf. 2341 1104
E-mail: [email protected] Bekkasinvej 2, 8382 Hinnerup

Inge Vejby Møller

Tlf. 4231 8972
E-mail: [email protected] Ternevej 4, 8382 Hinnerup

Vivi Rimdal Kjær

Tlf. 6168 5379
E-mail: [email protected]
Ternevej 5, 8382 Hinnerup

Ida Laursen

Tlf. 2267 9646 E-mail: [email protected] Haarvadbro 10, 8382 Hinnerup

Dorthe Lerche

Tlf. 2961 9675
E-mail: [email protected] Søndergade 7, 8382 Hinnerup

Dorrit Mikkelsen

FORMAND FOR LIV & VÆKST UDVALG

Højager 119, 8382 Hinnerup
Tlf. 4088 2586
E-mail: [email protected]

Inger Lise Birkemose

Lucernevej 11, 8382 Hinnerup
Tlf. 5195 9016
E-mail: [email protected]

Annette Barsøe Kjærgaard

Tlf. 2016 2418 E-mail: [email protected] Flinthøjen 60, 8382 Hinnerup

Peter Lindholst

Tlf. 4129 1230

Flemming Malm

STEDFORTRÆDER

Tlf. 8615 5882
[email protected]
Valmuevej 4, 8382 Hinnerup

Inge Rysz Frederiksen

STEDFORTRÆDER

Tlf. 2380 1874
[email protected]
Skoletoften 19, 8382 Hinnerup

Lisbeth Skjellerup

STEDFORTRÆDER

Tlf. 8677 0605
[email protected]
Vittenvej 81, 8382 Hinnerup

REFERATER

MÅNEDLIGT NYHEDSBREV

KONFIRMAND NYHEDSBREV

BØRN & UNGE NYHEDSBREV

FRIVILLIG NYHEDSBREV