Kirkekontoret
Præster
Personale
Persondatapolitik

KIRKEKONTORET

for Grundfør, Haldum og Vitten sogne

Tlf. 8691 1511 – [email protected]

Kirkekontoret har til huse i den gamle Grundfør Præstegård,
Skolestien 2, Grundfør, 8382 Hinnerup.
Åbningstid: Mandag – fredag kl. 9 – 13.

YDELSER OG HJÆLP

Umiddelbart efter fødslen sender sygehuset, eller ved fødsel i hjemmet, den ansvarshavende jordemoder, fødselsanmeldelsen til kirkekontoret/sognepræsten i moderens bopælssogn.
Hvis moderen ikke er gift, skal hun og faderen inden 14 dage sende en Omsorgs- og ansvarserklæring til moderens bopælssogn. Det sker elektronisk via borger.dk; Familie og børn, eller tryk her: www.borger.dk/Sider/Faderskab.

Moderen skal signere erklæringen med NemID, hvorefter far får en mail med et link, som også skal signeres med NemID.
Kirkekontoret får automatisk besked.
Hvis der ikke bliver indsendt Omsorgs- og ansvarserklæring inden fristen på 14 dage udløber, afgør Familieretshuset faderskabet.

Dåb aftales med kirkekontoret. Før dåben vil der være en samtale med den præst, der har gudstjenesten. Navnet på barnet, hvem der bærer barnet samt navne og adresser på mindst 2 og højst 5 faddere oplyses til kirkekontoret. Ved voksendåb skal der oplyses navn og adresse på mindst 2 dåbsvidner.
For at være fadder skal man være over konfirmationsalderen og være døbt med den kristne tro.

Læs mere om dåb her: https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab

Navngivning skal indberettes senest 6 måneder efter barnets fødsel.
Navngivning skal indberettes på www.borger.dk med NemID
Kontakt gerne kirkekontoret, hvis du er i tvivl om noget.

Ønskes et ikke-godkendt navn til barnet, er det en god ide at begrunde det ønskede navn. Eksempler på begrundelser kan være, at navnet stammer fra en anden kultur, er en sammenskrivning af flere navne eller stammer fra en fjern slægtning. Hvis det er muligt, er det en god ide at skaffe dokumentation for navnet. En del navne kan kirkekontoret godkende umiddelbart vha. opslag i en række udenlandske navnedatabaser, men i andre tilfælde skal det iflg. loven godkendes af Statsforvaltningen.
familiestyrelsens hjemmeside findes oversigter over alle godkendte fornavne samt frie efternavne.

Ønskes ændring af fornavn, mellemnavn eller efternavn skal anmeldelsen så vidt muligt indberettes digitalt på www.borger.dk ved brug af NemID.
Kirkekontoret i bopælssognet kan hjælpe med forskellige oplysninger og vejledning.
For de fleste navneændringer skal der betales et gebyr på kr. 500,-  Undtaget er navneændring i forbindelse med vielse, ved navnefællesskab dækker gebyret ægtefæller, forældre & børn under 18 år. Kontakt kirkekontoret i tvivlstilfælde.

Henvendelse skal ske til kirkekontoret i forbindelse med aftale af dato og tidspunkt for vielsen. Inden vielsen udfyldes en ægteskabserklæring på borger.dk. Kommunen fremsender herefter en prøvelsesattest, som afleveres til kirkekontoret sammen med navn og adresse på to vidner.
Prøvelsesattesten er bevis på, at betingelserne for indgåelse af ægteskab er i orden. Attesten må højst være 4 måneder gammel, når vielsen finder sted.
Præsten der skal foretage vielsen, kontakter jer ca. 14 dage før. for at aftale tid til en vielsessamtale
Hvis der skal være navneændring i forbindelse med vielsen, anmodes der særskilt herom på www.borger.dk

Læs om vielse i kirken her

Kontakt gerne ledende graver Boye Juul Finlov på tlf. 2966 5329 eller [email protected] i forbindelse med valg af gravsted. Oftest kontaktes der også en bedemand, der kan bistå med praktisk hjælp og generel vejledning.
Tid og sted for bisættelse/begravelse skal aftales med præsten evt. kirkekontoret.

Læs mere om begravelse/bisættelse her: https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/begravelser

Man bliver medlem af folkekirken ved at blive døbt. En person, der bliver døbt i folkekirken, bliver samtidig medlem af Den Danske Folkekirke. Det gælder, uanset om man er barn eller voksen. Det er også muligt at blive medlem af folkekirken, hvis man er døbt i et andet kristent trossamfund.
Læs mere om folkekirken her.

Ønsker man at melde sig ud af Den Danske Folkekirke skal dette ske skriftligt eller ved personlig henvendelse til kirkekontoret. Det anbefales, at man ved udmeldelse fortæller sine pårørende om sin beslutning, så de ikke bliver overraskede i tilfælde af dødsfald.
Ved udmeldelse frasiger man sig retten til at få foretaget kirkelige handlinger som vielse og begravelse/bisættelse.
Hvis den ene af brudeparret er medlem af folkekirken, er en kirkelig vielse mulig.

Ønsker man at genindtræde i folkekirken, er dette muligt efter anmodning til en af sognets præster.

Skal man bruge en attest, hvad enten man er medlem eller ikke-medlem, kan du bestille en attest på www.borger.dk. Attesten kan også afhentes personligt på kirkekontoret, ved forevisning af billedlegitimation. Dette er for at sikre, at uvedkommende ikke kan få udleveret andres attester og misbruge dem.

Ring gerne til kirkekontoret på tlf. 8691 1511, så vi kan sikre, at vi har alle de informationer, der behøves for at udskrive attesten.

Kirkekontorets åbningstider er man – fre kl. 9 – 13.00

UDLEJNING AF SOGNEGÅRDEN

Kontakt Hinnerup kirkekontor

Tlf. 8691 1511

KONTAKT

KONTORLEDER

Birgitte Nyborg Andreasen

Tlf. 2027 5291
Mail: [email protected]

KORDEGN

Stine Westzynthius

Tlf. 8691 1511
Mail: [email protected]

Klik her for at sende sikker mail

PRÆSTER

SOGNEPRÆST (KBF.)

Kjeld B. Nielsen

Tlf. 6111 1235
Mail: [email protected]
Kirkekontoret, Skolestien 2, Grundfør, 8382 Hinnerup
(Fri onsdag)

Klik her for at bruge sikker mail

SOGNEPRÆST

Eva Pedersen

Tlf. 2327 1511
Mail: [email protected]

Kirkekontoret, Skolestien 2, Grundfør, 8382 Hinnerup
(Fri mandag)

Klik her for at sende sikker mail
Kun undervisning

SOGNEPRÆST

Morten Krogh Nielsen

Tlf. 2021 0198
Mail: [email protected]

Kirkekontoret, Skolestien 2, Grundfør, 8382 Hinnerup
(Fri mandag)

PERSONALE

LEDENDE GRAVER (Grundfør, Haldum og Vitten kirker)

Boye Finlov

tlf. 2966 5329
Mail: [email protected]

GRAVER

Tue Dan Hegner

tlf: 2346 4630

Mail: [email protected]

GRAVERMEDHJÆLPER

Flemming Brandt Sørensen

GRAVERMEDHJÆLPER

Christian Kreiberg Møller

GRAVERMEDHJÆLPER

Tina Harbo

LEDENDE ORGANIST

Birgitte Hyldgaard Rathje

Tlf. 2192 1661
Mail: [email protected]
(Fri mandag)

ORGANIST

Jens Morsing

Tlf. 2173 6141
Mail: [email protected]
(Fri mandag)

KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER

Marlene Ginge Bach

Tlf. 2364 5883
Mail: [email protected]

På barsel fra 13. august 2019

KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER

Morten Ginge Bach

Tlf. 2364 5883
Mail: [email protected]

Barselsvikar fra 1. august 2019

KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER

Lone Carlson

tlf: 2337 1711

Mail: [email protected]

KORLEDER FOR KIRKERNES BØRNE-& UNGDOMSKOR

Vibeke H. Hansen

Mail: [email protected]

PEDEL

Thorkild Petersen

Mail: [email protected]

VÆRTINDE

Rosa Vestergaard

Mail: [email protected]

KIRKESANGERE

Bent Laursen
Karina Schwartz
Pernille Dahl