MENIGHEDSRÅD

ÉT MENIGHEDSRÅD FOR ALLE KIRKER

Hinnerup menighedsråd dækker Grundfør, Haldum og Vitten pastorat.

Menighedsrådet består af 13 folkevalgte medlemmer samt 4 præster.

MENIGHEDSRÅDS VALG 2024

Stil op til menighedsrådsvalget 2024

At sidde i et menighedsråd er en unik mulighed for at engagere sig i den lokale kirke. Og der er mange andre gode grunde til at stille op til menighedsrådet:

Få indflydelse, og sæt retningen for din kirke – Du har en stemme i dialogen om alt fra kirkeliv og aktiviteter til kirkens pesonaleledelse, økonomi og vedligeholdelse. 

Gør en forskel for andre – Skal der være mere for unge og børnefamilier, eller skal der gøres mere for de ældre og udsatte, eller skal I bevæge jer i en helt anden retning? Du kan være med til at gøre kirken nærværende og værdifuld for borgerne i dit sogn ved, i tæt samarbejde med kirkens præster og øvrige medarbejdere, at planlægge de aktiviteter og arrangementer, der skal være i sognet.

Vær med til at udvikle lokalsamfundet – Gennem arbejdet i menighedsrådet kan du gøre en forskel for livet i dit lokalsamfund. Du kan skabe en positiv indflydelse og være med til at udvikle kirken. Du vil få mulighed for at lytte til og arbejde sammen med andre medlemmer af menighedsrådet og kirkens personale og styrke det fundament, der er så vigtigt for kirken.

Få nye kompetencer – Nye kompetencer og at lære nyt er en del af det at være menighedsrådsmedlem. Menighedsrådsarbejdet kan for dig være en god læreplads i kommunikation, ledelse, samarbejde, økonomi, sagsbehandling, personlig udvikling og meget mere.

Hvordan stiller du op?

Menighedsrådsvalget foregår d. 17. september kl. 19:00 i Hinnerup Sognegård.

Hvis du er over 18 år og medlem af folkekirken, kan du møde op på valgforsamlingen og stille op til valget.

HVAD ER ET MENIGHEDSRÅD?

Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd. Det gør menighedsrådene til folkekirkens lokale demokrati. Menighedsrådsmedlemmerne repræsenterer sognets folkekirkemedlemmer og skaber gode vilkår for kirken lokalt. Menighedsrådsarbejdet handler om at gøre en aktiv indsats til gavn for den lokale Folkekirke.

Et menighedsråd er valgt for en 2- eller 4-årig periode til at lede og administrere kirkens daglige drift og aktiviteter.

Alt efter sognets størrelse vil et menighedsråd bestå af 6 til 20 medlemmer, der i gennemsnit mødes ca. 10 gange årligt. Ud over møderne er der også opgaver i forbindelse med aktiviteter, udvalg, møder i sognet og lignende.

Menighedsrådet har ansvar for:

  • Kirkelivet – aktiviteter og gudstjenester
  • Kulturarven – kirkebygninger og arealer
  • Kirkegården og begravelser
  • Personaleledelse
  • Kirkens økonomi

Rådet er med til at udvikle og bevare kirkens identitet og fællesskab og tage ansvar for dens fremtid. 

I folkekirken er det menighedsrådet, der har arbejdsgiveransvaret i forhold til kirkens medarbejdere – med undtagelse af præsten, hvis arbejdsgiver er provsten.

Medlemmerne har hver især mulighed for at bidrage med deres kompetencer og idéer og skabe en kirke, der er både relevant og meningsfuld for samfundet. Kirken er i gennemsnit i kontakt med 70 procent af alle folkekirkemedlemmer på et år, og menighedsrådet er i tæt samarbejde med kirkens præster og øvrige medarbejdere med til at sætte retningen.

I menighedsrådet er man fælles om en sag – at skabe og drive kirke i sognet. Det giver et fællesskab, der går på tværs af alder, køn, baggrund og kompetencer. Rådet er med til at skabe en kirke, som fortsat er en vigtig del af vores liv og samtid.

MENIGHEDSRÅDET I DAG

Bent

Bent Engelbrecht

FORMAND

Tlf. 2033 1989
Mail: [email protected]
Vittenvej 16, 8382 Hinnerup

Peter

Peter Lindholst

KASSERER

Tlf. 4129 1230

Rikke

Rikke H. Jensen

NÆSTFORMAND

Tlf. 3113 6132
Mail: [email protected]
Tranevej 10, 8382 Hinnerup

Svend aage

Svend Aage Nielsen

KIRKEVÆRGE OG FORMAND FOR BYGNINGSUDVALGET

Tlf: 2613 0342
Mail: [email protected]

Inger Bech

Inger Bech

FORMAND FOR KIRKEGÅRDSUDVALGET

Tlf. 2341 1104
Mail: [email protected]
Bekkasinvej 2, 8382 Hinnerup

Inge

Inge Vejby Møller

Tlf. 4231 8972
Mail: [email protected] Ternevej 4, 8382 Hinnerup

Vivi Rimdal Kjær

Tlf. 6168 5379
Mail: [email protected]
Ternevej 5, 8382 Hinnerup

Ida

Ida Laursen

Tlf. 2267 9646
Mail: [email protected] Haarvadbro 10, 8382 Hinnerup

Dorthe

Dorthe Lerche

Tlf. 2961 9675
Mail: [email protected] Søndergade 7, 8382 Hinnerup

Dorrit

Dorrit Mikkelsen

FORMAND FOR LIV & VÆKST UDVALG

Tlf. 4088 2586
Mail: [email protected]
Højager 119, 8382 Hinnerup

Inge

Inger Lise Birkemose

Tlf. 5195 9016
Mail: [email protected]
Lucernevej 11, 8382 Hinnerup

Inge Rytz

Inge Rysz Frederiksen

Tlf. 2380 1874
Mail: [email protected]
Skoletoften 19, 8382 Hinnerup

Kaj Ove

Kaj Ove Højgaard

Tlf. 2162 1848
Mail: [email protected]
Birkhøjen 22, 8382 Hinnerup

Flemming Malm

STEDFORTRÆDER

Tlf. 8615 5882
Mail: [email protected]
Valmuevej 4, 8382 Hinnerup

Lisbeth Skjellerup

STEDFORTRÆDER

Tlf. 8677 0605
Mail: [email protected]
Vittenvej 81, 8382 Hinnerup

REFERATER OG ÅRSBERETNING

MÅNEDLIGT NYHEDSBREV

KONFIRMAND NYHEDSBREV

FRIVILLIG NYHEDSBREV

Skip to content