Bisættelse og begravelse

Ved en kirkelig begravelse eller bisættelse bliver der sagt tak for den dødes liv og for alt, hvad andre mennesker fik lov at dele med ham eller hende. Der bliver også sat ord på sorgen over det, vi har mistet eller aldrig fik.

Tid og sted for bisættelse/begravelse skal aftales med præsten.

Oftest kontaktes der også en bedemand, der kan bistå med praktisk hjælp og generel vejledning.

Kontakt også gerne ledende graver Peter Bo Nielsen på tlf. 2966 5329 eller [email protected] i forbindelse med valg af gravsted.

Læs mere om begravelse/bisættelse Her

KIRKEGÅRDENE

Til hver af de 3 kirker i pastoratet er der knyttet en kirkegård, som administreres fra kirkekontoret. Alle 3 kirkegårde tilbyder de samme muligheder for begravelse og bisættelse.

Gravstedsformer

Der kan tilbydes mange former for begravelse og bisættelse med tilhørende gravsted:

  • Kiste eller urnegravsted
  • Fælles begravelsesplads for kister eller urner
  • Plæne med plade til urner (1 – 2 urner) eller kiste

Kontakt ledende graver Peter Bo Nielsen på tlf. 2966 5329 eller [email protected] for at høre nærmere om mulighederne.

Læs vores folder omhandlende urnenedsættelses handlingen herunder:

Etablering af gravsted

Når afdødes efterladte har truffet beslutning om begravelse/bisættelsesform, skal der tages stilling til, hvorledes fremtidig vedligeholdelse af gravstedet ønskes. Et gravsted har en fredningstid, indenfor hvilken det ikke kan sløjfes. Følgende fredningstider gælder:

  • Kistegravsteder for børn 0 – 2 år: 15 års fredningstid
  • Kistegravsteder for børn under 12 år: 20 års fredningstid
  • Kistegravsteder for personer over 12 år: 25 års fredningstid
  • Urnegravsteder: 10 års fredningstid
  • Efter fredningstidens udløb kan man vælge at forlænge denne for 5 år ad gangen, alternativt at sløjfe gravstedet.

 

Sten til “plade i plæne” har målene 40 x 60 x 6-8 cm.

Vedligeholdelse af gravsted

I fredningsperioden skal gravstedet vedligeholdes. Man kan vælge selv at vedligeholde gravstedet, eller man kan træffe aftale på årsbasis om vedligeholdelse. Endvidere kan man tegne et 25 års legat for kistegravsteder eller et 10 års legat for urnegravsteder. Her betaler man een gang for alle for vedligeholdelse i den angivne periode. Ved fællesbegravelses plads og plade med plæne, skal der tegnes legat.

Prisliste

Se prislisten for vedligeholdelsesaftaler samt for grandækning m.m. – Da denne prisliste er gældende for alle kirkegårde i Favrskov Provsti, kan vi desværre ikke tilbyde alle ydelser hos os. Har du spørgsmål til dette kontakt da venligst ledende graver.

Pleje- og vedligeholdelsesplan – Vedtægter

Der er udarbejdet en fælles pleje- og vedligeholdelsesplan for de 3 kirkegårde i pastoratet. Formålet med planen er at få et ensartet plejeniveau på Grundfør, Haldum og Vitten kirkegårde.

Hjælp os med at gøre vores  kirkegårde grønnere.

Vi anbefaler at vores brugere at købe komposterbare buketter, kranse og dekorationer.

Se denne lille video om mærkning af komposterbare buketter 

Video om mærkning af buketter

Skip to content