KONFIRMATION

Konfirmationen er det ritual i kirken, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom. Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte om at være med dig, som han gav dig, da du blev døbt.

Som døbt får du lov til selv at tage stilling til din dåb, når du er på vejen mod at blive voksen. Ved konfirmation bekræfter Gud sit ja til dig og siger, at han holder, hvad han lovede til din dåb. Som konfirmand gentager du dåbens ja med dit ja til den kristne tro og bliver velsignet.

ARRANGEMENTER for konfirmander

Ingen begivenheder i kalenderen

PROGRAMMET

Download programmet til konfirmandforløbet 2023/2024 

TILMELDNING

Tilmelding til konfirmandforløbet 2023/2024

KONFIRMATIONS FORBEREDELSEN BESTÅR AF FØLGENDE

Undervisning med klassen

Klasseundervisning foregår i Hinnerup Sognegård efter skoletid for hver klasse (sidste gang dog i kirken). 

Filmvisninger
Konfirmanderne deltager i 2 filmvisninger i løbet af året. De afholdes begge klassevist i Hinnerup Sognegård. Hver filmvisning består af en introduktion til filmen, filmvisning samt løsning af opgaver efter filmen. Vi serverer popcorn og sodavand.

Temaundervisning om lørdagen
Vi udbyder 4 temaundervisningsgange, som alle ligger på lørdage.

Konfirmanderne skal deltage i 1 temaundervisningsgang, som de selv vælger.

Da nogle af undervisningsgangene har et maximalt deltagerantal, skal konfirmanderne ønske 2 temaer i prioriteret rækkefølge, hvorefter vi fordeler konfirmanderne mest hensigtsmæssigt. Vær opmærksom på mødetid og sted kan variere.

Ved de undervisningsgange der er i dagtimerne fra 09.00 – 14.00 sørger kirken for frokost.

Deltagelse i sogneindsamlingen
Søndag d. 10. marts 2024 kl. 12-15. Det er obligatorisk at alle konfirmander – meget gerne med forældrenes hjælp – deltager i Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp.

Læs mere om sogneindsamlingen her

Deltagelse i gudstjenester

Hver konfirmand skal deltage i vores gudstjenester mindst 12 gange i løbet af forberedelsen. Hvis konfirmanden kommer sammen med en forælder tæller gudstjenesten 1,5. I løbet af året holder vi 9 særlige gudstjenester, som er rettet mod unge.

Aktiviteter i samarbejde med skolerne

Vi har planlagt en 2 dages tur til Ribe med fokus på vikingetiden, overgangen til kristendommen og reformationen.
Udflugten foregår i skoletiden og er almindelig undervisningstid.

Forældremøder

Tirsdag d. 27/2-24 Kl. 17.00: RØ-7A
Tirsdag d. 27/2-24 Kl. 19.00: RØ-7C
Onsdag d. 28/2-24 Kl. 17.00: RØ-7B

Onsdag d. 28/2-24 kl. 19.00: HH-7A
Torsdag d. 29/2-24 kl. 17.00: HH-7B
Torsdag d. 29/2-24 kl. 19.00: HH-7C

Konfirmanddåbsgudstjenester

I løbet af året afholdes to dåbsgudstjenester specielt for konfirmander, som ønsker at blive døbt.

Datoer for konfirmanddåbsgudstjenesterne:

Lørdag d. 9/12-23 kl. 11.00 i Haldum Kirke

Lørdag d. 24/2-24 kl. 11.00 i Grundfør Kirke

Konfirmationerne
Konfirmationer følger denne regel for begge skoler, og datoen ligger fast fra slutningen af 3. klasse.:
Special klasse – sidste lørdag i april kl. 11.00
A klasser – 1. lørdag i maj kl. 11.00
B klasser – 2. lørdag i maj kl. 11.00
C klasser – 3. lørdag i maj kl. 11.00
Haldum Hinnerup Skolen konfirmeres i Haldum Kirke og Rønbækskolen konfirmeres i Grundfør Kirke.

MÅNEDLIGT NYHEDSBREV

KONFIRMAND NYHEDSBREV

FRIVILLIG NYHEDSBREV

Skip to content