Navneændring

Hvis du har fast bopæl i Danmark, har du mulighed for at søge om navneændring.

Ønskes ændring af fornavn, mellemnavn eller efternavn skal anmeldelsen så vidt muligt indberettes digitalt på www.borger.dk ved brug af NemID.

Ansøgningen behandles i sognet, hvor du bor. Kirkekontoret i bopælssognet kan hjælpe med forskellige oplysninger og vejledning.
For de fleste navneændringer skal der betales et gebyr. Gebyret dækker ægtefæller, forældre og børn under 18 år. Undtaget er navneændring i forbindelse med vielse, hvor der er navnefællesskab. Kontakt kirkekontoret i tvivlstilfælde.

Læs mere om navneændring Her

Skip to content