Navngivning

Navngivning er et stort og vigtigt valg, du træffer på dit barns vegne. Navnet skal passe til det lille spædbarn, et ungt menneske eller chefen på en arbejdsplads. Navneloven skal sikre, at barnet ikke får et navn, som kan blive til ulempe senere i livet.

Loven siger, at barnet skal navngives inden det bliver et halvt år gammelt. Hvis dit barn skal døbes efter det er fyldt seks måneder, skal du altså sørge for at navngive det inden.

Sådan gør du….

Navngivning skal indberettes senest 6 måneder efter barnets fødsel. Navngivning skal indberettes på www.borger.dk med NemID.

Kontakt gerne kirkekontoret, hvis du er i tvivl om noget.

Ønskes et ikke-godkendt navn til barnet, er det en god ide at begrunde det ønskede navn. Eksempler på begrundelser kan være, at navnet stammer fra en anden kultur, er en sammenskrivning af flere navne eller stammer fra en fjern slægtning. Hvis det er muligt, er det en god ide at skaffe dokumentation for navnet. En del navne kan kirkekontoret godkende umiddelbart vha. opslag i en række udenlandske navnedatabaser, men i andre tilfælde skal det iflg. loven godkendes af Familieretshuset.

På familiestyrelsens hjemmeside findes oversigter over alle godkendte fornavne samt frie efternavne.

Skip to content