Vielse og Kirkelig velsignelse

Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et bryllup i kirken foregår som en gudstjeneste med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen. Et kirkebryllup handler altså også om kristen tro, håb og kærlighed.

I kirken bruger vi store ord om kærligheden. I bønnerne beder vi Gud om at styrke og bevare kærligheden mellem de to, som er blevet gift. Og vi takker for Guds kærlighed til os og for kærligheden mellem os.

Sådan gør du

Henvendelse skal ske til kirkekontoret i forbindelse med aftale af dato og tidspunkt for vielsen. Inden vielsen udfyldes en ægteskabserklæring på borger.dk.

Kommunen fremsender herefter en prøvelsesattest, som afleveres til kirkekontoret sammen med navn og adresse på to vidner.

Prøvelsesattesten er bevis på, at betingelserne for indgåelse af ægteskab er i orden. Attesten må højst være 4 måneder gammel, når vielsen finder sted.
Præsten der skal foretage vielsen, kontakter jer ca. 14 dage før. for at aftale tid til en vielsessamtale.

Hvis der skal være navneændring i forbindelse med vielsen, anmodes der særskilt herom på www.borger.dk

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab – er for dem, som tidligere er blevet gift på rådhuset eller er gift i udlandet og som senere ønsker, at få deres ægteskab velsignet i kirken. Den kan finde sted såfremt den ene af parterne er medlem af folkekirken.

Der er ingen frist for hvor lang tid, der må gå mellem vielsen på rådhuset og velsignelsen i kirken. Det er f.eks. en smuk indledning til et sølv- eller guldbryllup at komme i kirke til en velsignelse.
Forud for velsignelsen aftaler man dato og tidspunkt med Kirkekontoret, der sender en bekræftelse på, at kirken er reserveret på det ønskede tidspunkt.
Præsten kontakter jer ca. 14 dage før for at aftale tid til en samtale, hvor I sammen træffer nærmere aftale omkring velsignelseshandlingen, valg af salmer mm.

Skip to content