KIRKEGÅRDE OG GRØN KIRKEGÅRD

På denne side finder du information om vores kirkegårde, gravstedsformer og priser.

Du kan også læse om projekt “Grøn Kirkegård” og om brug af komposterbar dekoration på gravstederne.

KIRKEGÅRDENE

Til hver af de 3 kirker i pastoratet er der knyttet en kirkegård, som administreres fra kirkekontoret. Alle 3 kirkegårde tilbyder de samme muligheder for begravelse og bisættelse.

Gravstedsformer

Der kan tilbydes mange former for begravelse og bisættelse med tilhørende gravsted:

  • Kiste eller urnegravsted
  • Fælles begravelsesplads for kister eller urner
  • Plæne med plade til urner (1 – 2 urner) eller kiste

Kontakt ledende graver Peter Bo Nielsen på tlf. 2966 5329 eller [email protected] for at høre nærmere om mulighederne.

Læs vores folder omhandlende urnenedsættelses handlingen herunder:

Etablering af gravsted

Når afdødes efterladte har truffet beslutning om begravelse/bisættelsesform, skal der tages stilling til, hvorledes fremtidig vedligeholdelse af gravstedet ønskes. Et gravsted har en fredningstid, indenfor hvilken det ikke kan sløjfes. Følgende fredningstider gælder:

  • Kistegravsteder for børn 0 – 2 år: 15 års fredningstid
  • Kistegravsteder for børn under 12 år: 20 års fredningstid
  • Kistegravsteder for personer over 12 år: 25 års fredningstid
  • Urnegravsteder: 10 års fredningstid
  • Efter fredningstidens udløb kan man vælge at forlænge denne for 5 år ad gangen, alternativt at sløjfe gravstedet.

 

Sten til “plade i plæne” har målene 40 x 60 x 6-8 cm.

Vedligeholdelse af gravsted

I fredningsperioden skal gravstedet vedligeholdes. Man kan vælge selv at vedligeholde gravstedet, eller man kan træffe aftale på årsbasis om vedligeholdelse. Endvidere kan man tegne et 25 års legat for kistegravsteder eller et 10 års legat for urnegravsteder. Her betaler man een gang for alle for vedligeholdelse i den angivne periode. Ved fællesbegravelses plads og plade med plæne, skal der tegnes legat.

Prisliste

Se prislisten for vedligeholdelsesaftaler samt for grandækning m.m. – Da denne prisliste er gældende for alle kirkegårde i Favrskov Provsti, kan vi desværre ikke tilbyde alle ydelser hos os. Har du spørgsmål til dette kontakt da venligst ledende graver.

Pleje- og vedligeholdelsesplan – Vedtægter

Der er udarbejdet en fælles pleje- og vedligeholdelsesplan for de 3 kirkegårde i pastoratet. Formålet med planen er at få et ensartet plejeniveau på Grundfør, Haldum og Vitten kirkegårde.

GRØN KIRKEGÅRD

“I taknemmelighed, respekt og omsorg for Guds skaberværk, arbejder vi med grøn omstilling på vore kirkegårde”

Grøn Kirke er et netværk af kirker, kirkelige organisationer og skoler med kristent værdigrundlag, der er forankret i Danske Kirkers Råd. 
Grøn Kirkes formål er med et kirkeligt og teologisk udgangspunkt at inspirere og motivere til at tage et medansvar for den klima-, miljø- og biodiversitetskrise, som verden står i.

Grøn Kirke har siden 2009 arbejdet for at få bl.a. kirker til at prioritere klima-, miljø- og biodiversitet. Dette sker ved hjælp af en 50-punkts tjekliste, som de enkelte kirker og kirkegårde kan arbejde med og derigennem blive en del af netværket Grøn Kirke.

Da kirkegården og kirkens andre udearealer er en del af skaberværket, ønsker de at sætte fokus på dette i Grøn Kirkes arbejde.

Gravere, gravermedhjælpere, kirkeværger, kirkegårdsledere, gartnere og alle andre, som er tilknyttet arbejdet på kirkegården er med til at gøre en forskel for den grønne omstilling og dermed også udvise omsorg for skaberværket. 

Hjælp os med at gøre vores  kirkegårde grønnere.

Vi anbefaler at vores brugere at købe komposterbare buketter, kranse og dekorationer.

Hvert år leverer kirkegårdene i Favrskov Provsti mange tons affald. Desværre ender alt for stor en del af det affald i restaffald, fordi det indeholder ikke-komposterbare elementer i form af bl.a. stål og plastik. 

På kirkegårdene vil man gerne sortere affaldet, men personalet har ikke tid til at finsortere hver eneste krans, dekoration eller buket. Vi må derfor appellere til brugerne af vores kirkegårde om at pynte deres kæres gravsteder med komposterbart materiale. 

Folkekirken i Favrskov har allieret sig med blomsterhandlerne, som har taget rigtig godt imod idéen, selv om ikke alle produkter endnu kan gøres 100 % komposterbare. 

Blomsterhandlerne kan levere 100 % komposterbare buketter. 

Dekorationer kniber det mere med. Den velkendte oasis, som er et olieprodukt, kan ganske vist erstattes med et naturprodukt, men det er ikke godkendt som komposterbart. Og formene vil typisk være af plastik, men her har de fleste blomsterhandlere vist sig villige til at tage dem retur til genbrug. Kranse er lidt en mellemting.

Folkekirken i Favrskov tilbyder blomsterhandlerne et manilamærke, de kan sætte på komposterbare produkter. Så ved både kunde og kirkegårdspersonale, at produktet kan sorteres som komposterbart affald. Selve mærket er naturligvis også komposterbart. 

Se denne lille video om mærkning af komposterbare buketter 

Video om mærkning af buketter

Kirken i Hinnerup består af tre kirker med tilhørende kirkegårde: Vitten, Haldum og Grundfør. Med hele 39 krydser på Grøn Kirkegård-tjeklisten er de tre kirkegårde nu blevet grønne. 

Derudover er der i pastoratet en sognegård med et tilhørende skovareal og et kirkekontor med store udendørs arealer. Ved Kirken i Haldum findes et meget stort naturligt engareal, og ved Ved Vitten Kirke er der tilknyttet et skovareal med springende friskvandskilder. Pastoratet vedligeholder således to kilder: Dronning Dagmar og Skt. Johannes kilde. 

“De sidste tre år har vi så småt arbejdet med omlægningen” fortæller graver og kontaktperson Morten Lønvig og fortsætter: “Det grønnere, i alle aspekter, har dog rigtigt taget fart de sidste 1½ år”.

Han peger på, at det mest overraskende i processen har været erkendelsen af, at en sådan proces tager land tid. Ikke mindst fordi, det er vigtigt, at alle er med om bord, så at sige: teamet af ansatte, menighedsrødderne og ikke mindst de pårørende skal have forståelse for de grønne tiltag. For når en kirkegård for alvor stempler ind i det grønne arbejde, kan det ses. 

Områder på en kirkegård vil ofte se vildere og endda mere “upasset” ud, når der gives plads til dyr og planter. 

Og på Vitten, Haldum og Grundfør er der arbejdet meget med netop dét: Der prioriteres områder til naturgræs og vilde planter med lidt eller ingen slåning; der er leve- og ynglesteder, der tiltrækker insekter, krybdyr, fugle og andet dyreliv på kirkegården, f.eks. i insekthoteller, veterantræer, kvashegn, kompostbunker, fuglehuse og lignende. 

Der er plantet flerårige blomstrende planter på kirkegårdens arealer og så vidt muligt hjemmehørende arter. Hjemmehørende træer og buske prioriteres, når der skal plantes nyt, og beskæring undgås så vidt muligt; døde og døende træer, fældede stammer og kvas efterlades på kirkegården, når og hvor det er muligt. 

Arealerne med perlesten og grus reduceres og i stedet tilplantes der med flerårige blomstrende planter eller plejelette græsser f.eks. på tomme gravsteder eller stiarealer. Mindst ét sted på kirkegården er der et sted med åbent vand til insekter og andre dyr, og her er tilgængeligt og sikkert for alle dyrene. 

Som Morten Lønvig fortæller: “Der er plads til nye vilde tanker, selv på en gammel firkantet kirkegård”. 

Når tingene ikke helt ser ud, som de plejer, er der både brug for kommunikation til kirkegårdens brugere, og for at tænke over, hvordan kirkegårdene indrettes bedst for de mennesker, der bruger den. Og heldigvis kan plads til mennesker og plads til dyr og planter sagtens forenes. 

På Vitten, Haldum og Grundfør kirkegårde er der eksempelvis rum, der stimulerer sanserne og indbyder til ophold. Andre områder giver plads til sørgende og folk, der søger refleksion. Generelt prioriteres det, at kirkegården er indbydende for mange typer af brug og åben for forskellige typer af aktiviteter. Det kan man gøre ved at opdele kirkegårdene i zoner og kommunikere, hvordan de bruges.

Der er en opblødning i gang på de tre kirkegårde, hvor man går fra stille gravpladser til friere rum med flere udfoldelsesmuligheder. 

Morten Lønvig peger da også på, at det givende helt klart har været, at omlægningen frigiver nogle kreative processer. Denne kreativitet har bl.a. udmøntet sig i nogle tiltag ud over dem, der er at finde på Grøn Kirkegård-tjeklisten: der er sat redekasser op, der arbejdes på at få kirkeuglen tilbage til sognene og der eksperimenteres med såkaldt “fuldemandsklipning” på havetraktoren. Det betyder, at man klipper noget af græsset lidt tilfældigt og i forskellige højder, så der bliver varierende blomstring. Kirkegårdene samarbejder desuden med Favrskovs blomsterhandlere. 

MÅNEDLIGT NYHEDSBREV

KONFIRMAND NYHEDSBREV

FRIVILLIG NYHEDSBREV

Skip to content