PERSONDATAPOLITIK

VI PASSER GODT PÅ DINE OPLYSNINGER

Beskyttelse af dine persondata

Den 25. maj 2018 trådte EU´s persondataforordning (GDPR) i kraft. Forordningen beskriver kravene til, hvordan vi som virksomhed bruger og behandler de data, vi har om dig.
De nye regler er blevet til for at beskytte dig endnu bedre, når vi håndterer dine personlige oplysninger.

Derfor har vi opdateret vores persondatapolitik. I den kan du se:
•    hvilke oplysninger vi indsamler om dig.
•    hvilke formål, vi bruger dem til.
•    hvad dine rettigheder er i forhold til dine personlige oplysninger.

Hvis du har spørgsmål til os, er du meget velkommen til at kontakte os.

PERSONDATAPOLITIK

Et af vores overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores brugere, medarbejdere, foredragsholdere m.v. – dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger.

Vores kontaktoplysninger er:
Kirken i Hinnerup
Kirkekontoret
Att.: Birgitte Nyborg Andreasen
Skolestien 2
8382 Hinnerup
Telefon 8691 1511
Mail: [email protected]

Vi udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Når du, ved bestilling af kirkelig handling som f.eks. dåb, konfirmation, vielse, velsignelse, bisættelse, begravelse eller deltagelse i arrangementer som f.eks. babysalmesang, minikonfirmand, kor og siddedans samt modtager nyhedsbreve og sms-service, afgiver dine personoplysninger til Kirken i Hinnerup, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af os.

 

HVORDAN INDSAMLER VI PERSONOPLYSNINGER?

Vi indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når du henvender dig for bestilling af en kirkelig handling.
 • Er gravstedsejer.
 • Skrives op til deltagelse i arrangement.
 • Anmoder om tilsendelse af kirkeblad, nyhedsbrev og sms-service.
 • Reservation af Sognegården.
 • Ansøger om en stilling/praktikplads.
 • Tilmeldt som frivillig hjælper.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER VI?

Alt efter hændelsens art indsamler vi, cpr.nr., navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse på berørte personer. I forbindelse med konfirmation gemmer vi også oplysning om dåb. Feedback via vores tilfredshedsundersøgelser fra f.eks. konfirmandundervisning.

HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN?

Vores formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af din kirkelige handling.
 • Som gravstedsejer samt køb af ydelser hertil.
 • Deltager i tilbud med tilmelding.
 • Til opfølgning på henvendelser.
 • Tilpasning af kommunikation og markedsføring til dig.
 • Ansættelse af medarbejder.
 • Opfyldelse af lovkrav.
 

HVEM VIDEREGIVER VI PERSONOPLYSNINGER TIL?

Personoplysninger afgivet personligt, elektronisk eller via telefonisk kontakt videregives kun til:

 • Interne medarbejdere.
 • Betroede tredjemænd der er nødvendige for opfyldelse af aftaler om levering, betaling og servicering herunder inkasso og retslige instanser.
 • Forretningspartnere med henblik på at vedligeholde din konto og/eller markedsføring.
 

NYHEDSBREVE

Du kan altid framelde dig vores nyhedsmail, ved at klikke på afmeld/unsubscribe i bunden af de mails som vi sender til dig. Vær opmærksom på, at når du afmelder nyhedsbrevet er det permanent. Mails som er aktiveret kan ikke stoppes, hvorfor du kan opleve at modtage yderligere mails selv om afmeldelsen er registreret.

SMS-SERVICE

Du kan altid framelde dig vores sms-service, ved at klikke på afmeld/unsubscribe i bunden af de sms som vi sender til dig. Vær opmærksom på, at når du afmelder servicen er det permanent.

Sms som er aktiveret kan ikke stoppes, hvorfor du kan opleve at modtage yderligere smsér selv om afmeldelsen er registreret.

DATAOPBEVARING

Vi træffer enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at dine personoplysninger kun opbevares så længe de er nødvendige i forbindelse med et lovligt formål.

Vi opbevarer kun personoplysninger i en form, der muliggør identifikation, så længe;

 • vi opretholder et løbende forhold til dig.
 • hvis du lovligt er inkluderet i vores mailingliste og ikke har afmeldt.
 • dine personoplysninger er nødvendige i forbindelse med de lovlige formål, der er angivet i denne erklæring, for hvilke vi har et gyldigt retsgrundlag (f.eks. hvis dine personoplysninger er medtaget i en kontrakt mellem os og din arbejdsgiver, og vi har en legitim interesse i at behandle de pågældende oplysninger med henblik på at drive vores forretning og opfylde vores forpligtelser i henhold til den pågældende kontrakt, eller hvis vi har en juridisk forpligtelse til at opbevare dine personoplysninger).
 • enhver gældende forældelsesfrist i henhold til gældende lovgivning (dvs. enhver periode, hvor enhver person kunne anlægge et retskrav mod os i forbindelse med dine personoplysninger, eller i henhold til hvilken dine personoplysninger er relevante.
 • en yderligere periode på to (2) måneder efter afslutningen af en sådan gældende forældelsesfrist (således, at hvis en person anlægger et krav i slutningen af forældelsesfristen, har vi stadig en rimelig tidsperiode til at identificere eventuelle personoplysninger, der er relevante for det pågældende krav).

Når opbevaringsperioden jævnfør ovenstående punkter er afsluttet, vil vi årligt enten;

 • permanent slette eller tilintetgøre de relevante personoplysninger, eller anonymisere de relevante personoplysninger.
 

DINE RETTIGHEDER

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

 

Du kan ved skriftlig anmodning til Kirkekontoret enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger. Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, samt oplysning om hvorfor du er registreret. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser

Anmodningen fremsendes til:
Kirken i Hinnerup
Kirkekontoret
Att.: Birgitte Nyborg Andreasen
Skolestien 2
8382 Hinnerup

Vi vil bestræbe os på at vi indenfor en måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Skip to content